C Balance logo            
               
 
 
 
 

25 év alatti fiatalok kedvezménye 2022

2022.01.01.

 

2022. január 1-től új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a 25 év alatti fiatalok: nem kell személyi jövedelemadót fizetniük (bizonyos mértékig) az összevont adóalapba tartozó, egyes jövedelmeik után

A kedvezmény mértéke:

Az adóalapból levonható kedvezmény 2022-ben havonta maximum 433.700 forint, amit havi 65.055 Ft adómegtakarítást jelent. A teljes adóévre a kedvezmény összege elérheti a 780.660 Ft adómegtakarítást.

Melyek a 25 év alatti fiatalok kedvezényére jogosító jövedelmek?

1. Az szja törvény szerint bérnek minősülő jövedelmek (szja törvény 3. §. 21. pont)

 • munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem (kivéve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott vigkielégítést)
 • adóköteles társadalombiztosítási ellátás
 • szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátás
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély (ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregséginyugdíj-korhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor), továbá a keresetkiegészítés és a keresetpótló juttatás
 • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme
 • az előző pontokban meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék), ideértve a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést és a rendvédelmi egészségkárosodási járadékot, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést és a honvédelmi egészségkárosodási járadékot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítést és egészségkárosodási járadékot, továbbá a felelősségbiztosítás alapján ilyen címen fizetett kártérítést is, de ide nem értve a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető baleseti járadékot
 • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása

2. Az 1. pontban nem említett nem önálló tevékenységből számazó jevedelmek összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét, azaz:

 • társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése
 • gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége
 • jogszabály alapján választott, vagy kijelölt tisztségviselő (ideértve a felügyelőbizottság tagját és a polgári törvénykönyv szerinti küldöttgyűlés tagját, de ide nem értve a választott könyvvizsgálót) tevékenysége, ha ezt a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzi
 • nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszony
 • országgyűlési képviselői tevékenység
 • nemzetiségi szószólói tevékenység
 • állami projektértékelői jogviszony

3. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül

 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme
 • mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme
 • európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme
 • helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme
 • választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme
 • magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme

Időszak, amelyre a kedvezmény igénybe vehető:

A kedvezmény azokra a hónapokra jár, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be. A kedvezmény abban a hónapban érvényesíthető utoljára, amelyben a fiatal betölti a 25. életévét.

A kedvezmény első alkalommal a 2022-ben megszerzett jövedelmekre vehető igénybe.

A munkaviszonyból származó jövedelemnél a kedvezmény

 • a 2021. december 31. utáni időszakra elszámolt, vagy
 • megelőző évekre vonatkozó, de 2022. január 10. után kifizetett

bevételre vehető igénybe először.

Kell-e nyilatkozni a kedvezmény igénybe vételéről?

A kedvezmény automatikusan jár.

A fiatalnak csak akkor kell nyilatkoznia,

 • ha nem kéri a kedvezmény figyelembevételét
 • ha csak a kedvezmény egy részének a figyelembevételét kéri

az adóalőleg megállapításakor.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye és más adóalap-kedvezmények

Az adóalap kiszámításakor az alábbi sorrendben vehetők figyelembe a kedvezmények:
1. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
2. A 25 év alatti fiatalok kedvezménye
3. Személyi kedvezmény
4. Első házasok kedvezménye
5. Családi kedvezmény

Ha két 25 év alatti fiatal 2021. december 31. után házasodik össze, akkor az első házasok kedvezményét nem a házasságkötést követő hónaptól érvényesíthetik, hanem azon hónapot követően, amelyben egyikük betölti a 25. életévét.

Ha két 25 év alatti fiatal 2022. január 1. előtt kötött házasságot és igénybe veszik az első házasok kedvezményét, akkor annak érvényesítését 2022. január 1-től fel kell függeszteniük. Ha egyikük betölti a 25. életévét, akkor a következő hónaptól újra jár az első házasok kedvezménye.

 
                       
Könyvelőt keres? Könyvelőt váltana?
Lépjen velem kapcsolatba, ha fontosak Önnek az alábbiak:
 
Ügyfélközpontú hozzáállás    
Naprakész könyvelés    
Folyamatos tájékoztatás  
 
Szakmai elhivatottság    
Határidők betartása    
Szakmai felelősségbiztosítás  
                       
               
 
C Balance Könyvelőiroda - Vincze Zsuzsanna e.v.    
06 (70) 77 07 460  
 
8200 Veszprém, Egyetem utca 1/A 3. emelet 5. ajtó    
info@cbalance.hu  
         
www.cbalance.hu